Dahil napagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa, tumakas at nagpakalayo-layo si Marissa. Pero kahit anong iwas ay inabot pa rin siya ng kamalasan. Nasangkot siya sa isang malagim na aksidente na ikinasawi ng marami.

Ilang araw din siyang nasa coma. At nang magising ay ganoon na lang ang pagkabigla niya. May iba na siyang pagkakakilanlan!

Siya na si Katrina—ang biyuda ni Vince Santiago—isa sa napasama sa aksidente at isa rin sa pinakamayaman sa bayan ng San Vicente.

Magandang oportunidad iyon para kay Marissa upang makapagtago. Hanggang sa dumating ang lalaking mas gugulo pa sa magulo na niyang buhay.

Si Lance Santiago—Vince’s brother.

She hated the man. He’s arrogant and mean. Worse, he’s trying to prove to the world that she’s just a god damn gold digger. He even tried seducing her just to prove his claim!

Kaya naman niya ang mga paandar nito. What she can’t handle is the fact that the man is hot as hell and that it is only a matter of time before she gives in to his seductions.

COPYRIGHT © 2018 by Sweet Heart Romances


HER NAKED LIES

By: Ysadora Lee

All Rights Reserved

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any informational storage and retrieval system, distributing by means of selling or give away, without the permission from the publisher.

Disclaimer: This is a work of fiction. Any names, characters, businesses, places, events or incidents have no existence and are products of author’s imagination and are being used fictitiously. Any resemblance to actual places, persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Written by

Ysa Lee

Ysa Lee