There’s only one boy for Summer Esquivel, at iyon ay si Helice ‘Ice’ Stratford. Kahit na deadmahin pa siya ng lalaking mas malamig pa sa yelo ang pakikitungo sa kanya, hindi kailanman nagmaliw ang pagsintang pururot niya para dito.

Until one day, si Ice mismo ang lumapit sa kanya and even asked her to be his girlfriend!

Feel na feel na sana niya ang kanyang kagandahan kung hindi lamang pagkukunwari lang ang gustong relasyon ni Ice.

Simple lang naman ang equation—pagseselosin nila ang ex-girlfriend ni Ice, at siya naman ay free na ang VIP passes sa mga concerts ng bandang kinabibilangan ng binata.

Pero paano kung sa gitna ng pagpapanggap nilang iyon ay tuluyan na siyang ma-trap sa baliw-baliwang pag-ibig niya kay Ice? Can she still find a way to ‘unlove’ him?

COPYRIGHT © 2017 by Sweet Heart Romances


ICE OF SUMMER

By: Ivanah Celeste

All Rights Reserved

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any informational storage and retrieval system, distributing by means of selling or give away, without the permission from the publisher.

Disclaimer: This is a work of fiction. Any names, characters, businesses, places, events or incidents have no existence and are products of author’s imagination and are being used fictitiously. Any resemblance to actual places, persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Written by

Ivanah Celeste

Ivanah Celeste