Showing: 21 - 30 of 89 RESULTS
Her Naked Lies Sweet Desire Title

Her Naked Lies: Chapter 7.2

Buong lakas niyang itinulak ang lalaki. Kasinggulo ng utak niya ang nararamdaman ng kanyang puso. Feeling niya, lalo lang siyang magkakasala kung mananatili siya roon. Ayaw man niyang aminin, naapektuhan siya sa halik ni Lance. At maling-mali ang nararamdaman niyang iyon. She was supposed to be Vince’s wife. Hindi niya dapat ginagawa ang mga bagay …