Read Tagalog Pocketbook

Showing: 11 - 13 of 13 RESULTS
Ice of Summer Sweet Lavender

Ice Of Summer: Chapter 1

“OH, shucks! It’s them.” Napalunok si Summer Esquivel nang matanaw ang naglalakad na grupo ng kalalakihan sa hallway. Huminto siya sa paanan ng hagdanan. Papunta kasi siya sa library upang manghiram ng mga reference materials para sa feasibility study niya. Ang suwerte naman niyang ang pinakahihintay na makita ang makakasalubong niya ngayong araw. Sino ba …

Ice of Summer Sweet Lavender

Ice Of Summer: Prologue

HUMINTO sa paglalakad ang labindalawang taong gulang na si Summer nang maulinigan ang isang magandang tinig. Inilapag muna niya sa damuhan ang rigaderang walang laman. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses, at napagtantong nagmula iyon sa kabilang bakod. Habang matamang nakikinig, sigurado na siya kung sino ang kumakanta. There was no mistaking that voice—that particular …